Šola s svojo dejavnostjo zagotavlja potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na področju naslednjih krajevnih skupnosti, mestnih četrti ter zaselkov: mesto Ravne – levi breg Suhe, Podkraj, Navrški vrh, Tolsti vrh (del do meje vaške skupnosti Dobrije), Dobja vas z Janečami (do meje občine Prevalje), Strojna (področje vaške skupnosti Strojna in Zelenbreg).
 
PREVOZI UČENCEV
 
Vsi učenci, ki so oddaljeni od šole več kot 4 kilometre, in učenci, ki imajo pot v šolo po cesti, ki je posebej nevarna, imajo zagotovljen in organiziran brezplačen prevoz v šolo in domov. Z avtobusi se vozi 27, s kombiji pa 89 učencev. Učenci, ki se v šolo pripeljejo zgodaj zjutraj, do pouka počakajo v varstvu vozačev (učilnica 1) in v jutranjem varstvu. Tudi po pouku počakajo učenci do odhoda kombijev ali avtobusa v varstvu vozačev (učilnica 18).
 
PROMETNA VARNOST
 
Naši učenci prihajajo v šolo s širokega področja, zato v okviru rednega pouka in razrednih ur posvečamo posebno pozornost prometni varnosti. Posebne skrbi so deležni učenci prvega in drugega razreda devetletke.
Dobro sodelujemo s Policijsko postajo Ravne in AMD Ravne.
 
Prometna vzgoja zajema naslednja področja: varna pot v šolo, obnašanje na cesti, prometni predpisi, kolesarski izpiti v 5. razredu, varni kotiček in tekmovanja.
 
Starše in otroke že na začetku šolskega leta opozarjamo na posebno nevarna mesta v okolici šole, predvsem na nevarnost prečkanja cest na mestih, kjer ni prehodov za pešce.
Učence opozarjamo, naj upoštevajo talne oznake, nosijo oblačila živih barv in šolske torbe z odsevniki, prvošolci in drugošolci pa tudi rumene rutice.
 
Starše prosimo, da otrok ne vozijo do vhoda v šolo in upoštevajo prometne oznake.
 
Skupaj določimo otroku najvarnejšo pot v šolo.