Prevozi učencev

Vsi učenci, ki so oddaljeni od šole več kot 4 kilometre, in učenci, ki imajo pot v šolo po cesti, ki je posebej nevarna, imajo zagotovljen in organiziran brezplačen prevoz v šolo in domov. Z avtobusi se vozi 28 učencev, s kombiji pa 100. Učenci, ki se v šolo pripeljejo zgodaj zjutraj, do pouka počakajo v varstvu vozačev (učilnica 1) in v jutranjem varstvu. Tudi po pouku počakajo učenci do odhoda kombijev ali avtobusa v varstvu vozačev (učilnica 18).

 

PROMETNA VARNOST

Naši učenci prihajajo v šolo s širokega področja, zato v okviru rednega pouka in razrednih ur posvečamo posebno pozornost prometni varnosti. Posebne skrbi so deležni učenci prvega in drugega razreda devetletke.

Dobro sodelujemo s Policijsko postajo Ravne in AMD Ravne.

 

Prometna vzgoja zajema naslednja področja: varno pot v šolo, obnašanje na cesti, prometne predpise, kolesarski izpit v 5. razredu, varen kotiček in tekmovanja.

 

Starše in otroke že na začetku šolskega leta opozarjamo na posebno nevarna mesta v okolici šole, predvsem na nevarnost prečkanja cest na mestih, kjer ni prehodov za pešce.

Učence opozarjamo, naj upoštevajo talne oznake, nosijo oblačila živih barv in šolske torbe z odsevniki, prvošolci in drugošolci pa tudi rumene rutice.

 

Starše prosimo, da otrok ne vozijo do vhoda v šolo in upoštevajo prometne oznake.

 

Skupaj določimo otroku najvarnejšo pot v šolo.