PREDMETNIK

 

PREDMET

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

SLOVENščina

6

7

7

5

5

5

4

3,5

4,5

MATEMATIKA

4

4

5

5

4

4

4

4

4

TUJ JEZIK

 

2

 

2

3

4

4

3

3

LIKOVNA UMETNOST

2

2

2

2

2

1

1

1

1

GLASBENA UMETNOST

2

2

2

1,5

1,5

1

1

1

1

DRUŽBA

 

 

 

2

3

 

 

 

 

GEOGRAFIJA

 

 

 

 

 

1

2

1,5

2

ZGODOVINA

 

 

 

 

 

1

2

2

2

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA

 

 

 

 

 

 

1

1

 

SPOZNAVANJE OKOLJA

3

3

3

 

 

 

 

 

 

FIZIKA

 

 

 

 

 

 

 

2

2

KEMIJA

 

 

 

 

 

 

 

2

2

BIOLOGIJA

 

 

 

 

 

 

 

1,5

2

NARAVOSLOVJE

 

 

 

 

 

2

3

 

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

 

 

 

3

3

 

 

 

 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

 

 

 

 

 

2

1

1

 

GOSPODINJSTVO

 

 

 

 

1

1,5

 

 

 

ŠPORT

3

3

3

3

3

3

2

2

2

IZBIRNI PREDMET o

 

 

 

 

 

 

2/3

2/3

2/3

IZBIRNI PREDMET n

2

 

 

2/1

2/1

2/1

 

 

 

ODDELČNA SKUPNOST

 

 

 

0,5

0,5

055

0,5

0,5

0,5

Število tednov pouka

35

35

35

35

35

35

35

35

32

SKUPAJ UR NA TEDEN

20

23

22

23,5

25,5

25,5

27

27,5

27,5

KULTURNI DNEVI

4

4

4

3

3

3

3

3

3

NARAVOSLOVNI DNEVI

3

3

3

3

3

3

3

3

3

TEHNIŠKI DNEVI

3

3

3

4

4

4

4

4

4

ŠPORTNI DNEVI

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Število vseh tednov pouka

38

38

38

38

38

38

38

38

35