PREDMETNIK

Predmet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
SLOVENŠČINA 6 7 7 5 5 5 4 3.5 3.5
MATEMATIKA 4 4 5 5 4 4 4 4 4
TUJ JEZIK       2 3 4 4 3 3
LIKOVNA UMETNOST 2 2 2 2 2 1 1 1 1
GLASBENA UMETNOST 2 2 2 1.5 1.5 1 1 1 1
DRUŽBA       2 3        
GEOGRAFIJA           1 2 1.5 2
ZGODOVINA           1 2 2 2
DOMOVINSKA  IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA             1 1  
SPOZNAVANJE OKOLJA 3 3 3            
FIZIKA               2 2
KEMIJA               2 2
BIOLOGIJA               1.5 2
NARAVOSLOVJE           2 3    
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA       3 3        
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA           2 1 1  
GOSPODINJSTVO         1 1.5      
ŠPORT 3 3 3 3 3 3 2 2 2

PREDMET 1

PREDMET 2

2

 

   

(1)

 

(1)

 

 

2/1

1

2/1

1

2/1

1

ODDELČNA SKUPNOST                  
Število tednov pouka 35 35 35 35 35 35 35 35 32
SKUPAJ UR NA TEDEN 20 21 22 24/25 26 26 28.5 29 27

 

AKTIVNOSTI

 

KULTURNI DNEVI 4 4 4 3 3 3 3 3 3
NARAVOSLOVNI DNEVI 3 3 3 3 3 3 3 3 3
TEHNIŠKI DNEVI 3 3 3 4 4 4 4 4 4
ŠPORTNI DNEVI 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Število vseh tednov pouka 38 38 38 38 38 38 38 38 35