Osnovno šolo Prežihovega Voranca je ustanovila Skupščina občine

Ravne na Koroškem z odločbo št. 61-39/65-2/1 z dne 28. 1. 1966.

Kot Javni vzgojno-izobraževalni zavod je bila šola vpisana v sodni register 30. 7. 1992 pri Temeljnem sodišču v Mariboru.

 

 

Vrata odprem,

učitelja, sošolca uzrem.

Ker ga spoštovati znam,

vstanem in ga pozdravim z dober dan.

»Vsi drugačni, vsi enakopravni,«

rek že poznamo,

potrudimo se, prežihovci,

da po njem se ravnamo.

Vsakdo rad čisto okolje ima,

tudi učilnica bi naj takšna bila.

Še stolček si želi pospravljen stati pri mizici,

naj vsakdo poskrbi, da red in čistočo ohranili bi.

Vsakdo ima rad svoje stvari,

zato naj zanje pozorno skrbi,

spoštuje naj tudi tuje stvari,

da jih bodo še mlajši rodovi lahko uporabljali.

Ko z besedo na dan želiš priti ti,

dvigni roko, da se vsevprek ne govori,

tako lahko vsakdo priložnost za sodelovanje dobi.

Ker lepa beseda lepo mesto najde,

naj se prosim, hvala in oprosti

v tvojem besednjaku vedno znajde.

V razredu vsakem pravilo velja,

da v slogi je moč, v prijateljstvu pomoč.

Držimo skupaj, gremo naprej,

gotovo uspešni bomo brez mej.

Poslušajmo se, se glejmo v oči,

v šoli naj nihče po telefonu ne govori,

zato telefone izklopimo vsi.

 

 

(Učiteljica Aleksandra Slatinšek Mlakar)