Obvezno nacionalno preverjanje znanja za učence 6. in 9. razreda

Torek, 7. maj 2019: NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred

Četrtek, 9. maj 2019: NPZ iz matematike za 6. in 9. razred

Ponedeljek, 13. maj 2019: NPZ iz angleščine za 6. in 3. predmet v 9. razredu, ki ga določi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Informacije za učence in starše so na spletni strani Rica http://www.ric.si