Izbirni predmeti

Razred

Obvezni izbirni predmet

Učitelj

7.

nemščina I

Kristina Ješovnik

8.

nemščina II

Kristina Ješovnik

9.

nemščina III

Franja Katarina Ofič

8.

likovno snovanje II

Alijana Tertinek

9.

likovno snovanje III

7., 8., 9.

sodobna priprava hrane

Karolina Kumprej Pečečnik

7., 8., 9.

obdelava gradiv: les

obdelava gradiv: kovine

Nives Kasper Mrdavšič

7., 8., 9.

 

urejanje besedil

računalniška omrežja

multimedija

Helena Ošlovnik

7.

šport za zdravje

Aleksandra Knez

8.

šport za sprostitev

9.

izbrani šport

7., 8., 9.

ples

7., 8., 9.

šolsko novinarstvo

Vanja Benko

7., 8., 9.

gledališki klub

Bojana Verdinek

7., 8., 9.

poskusi v kemiji

Romana Finžgar

 

 

V četrtem, petem in šestem razredu bodo učenci kot neobvezen izbirni predmet lahko obiskovali: NEMŠČINO, RAČUNALNIŠTVO, ŠPORT ali TEHNIKO, v prvem razredu pa ANGLEŠČINO, vsi pa tudi ŠPORT in ZDRAVJE.