Vsak učenec se v 7., 8. in 9. razredu devetletke odloči za dve uri izbirnih predmetov,ki jih ponudi šola. Izbrani predmeti so nato redni del učenčevega urnika. K vsakemu izbirnemu predmetu hodi posameznik po eno uro na teden, izjema je le drugi tuji jezik, ki se ga uči dve uri na teden in to vsa tri leta. Če želi učenec več kot dve uri izbirnih predmetov, morajo to PISNO dovoliti starši.

Namesto izbirnih predmetov na šoli lahko učenec izbere tudi GLASBENO ŠOLO, če jo obiskuje.

Izbirni predmeti so večinoma enoletni, lahko pa jih učenec obiskuje dve ali tri leta, če so predmeti po UN predpisani kot večletni.

 

Razred Obvezni izbirni predmeti Učitelj
7. NEMŠČINA I Kristina Šinkovec
8. NEMŠČINA II Franja Katarina Ofič
9. NEMŠČINA III
7. LIKOVNO SNOVANJE I Alijana Tertinek
8. LIKOVNO SNOVANJE II
9. LIKOVNO SNOVANJE III
7., 8., 9. SODOBNA PRIPRAVA HRANE Karolina Kumprej Pečečnik
7., 8., 9. OBDELAVA GRADIV: LES/UMETNE SNOVI Nives Kasper Mrdavšič
7., 8., 9.

UREJANJE BESEDIL

RAČUNALNIŠKA OMREŽJA

MULTIMEDIJA

Helena Ošlovnik
7. ŠPORT ZA ZDRAVJE Gregor Čuk, Roman Hölcl, Branko Merkač, Aleksandra Knez
8. ŠPORT ZA SPROSTITEV
9. IZBRANI ŠPORT
7., 8., 9. PLES Aleksandra Knez
7., 8., 9. ŠOLSKO NOVINARSTVO Vanja Benko
7., 8., 9. GLEDALIŠKI KLUB Bojana Verdinek

 

 

Razredi Neobvezni izbirni predmeti Učitelji
4., 5., 6. NEMŠČINA Kristina Šinkovec
4., 5., 6. RAČUNALNIŠTVO Helena Ošlovnik 
4., 5., 6. UMETNOST Tanja Mavrel
4., 5., 6. ŠPORT Gregor Čuk
1. ANGLEŠČINA Saša Kos Pušnik