Šola organizira interesne dejavnosti, katerih obseg in vsebino določa z letnim delovnim načrtom. Tako želimo učencem ponuditi čim pestrejše dejavnosti, ki jih lahko razvijajo na osnovi lastnih želja.

Posamezne interesne dejavnosti vodijo učitelji naše šole, zunanji sodelavci in starši. Za dan in uro dejavnosti se učenci dogovorijo z mentorjem.

 

INTERESNA DEJAVNOST MENTOR RAZRED
Folklora Tanja Mavrel, Lucija Gorjup 1.-8.
Lutkovni krožek Marija Jurgec, Aleksandra S. Mlakar 3.-5.
Gorništvo: mladi planinci Veronika Kotnik, Vilijem Kotnik 5.-9.
Gorništvo: mladi planinci Katja Štern, Janja Čebulj 1.-4.
Inovativno reševanje problemov Aleksandra S. Mlakar 5.-9.
Knjižničarski krožek Simona Grabner 4.-6.
Literarno-novinarski krožek z glasilom Levi devžej Edit Sekavčnik, Katja Štern 1.-5.
Literarno-novinarski krožek z glasilom Samorastnik Vanja Benko 6.-9.
Recitacijsko-dramski krožek Bojana Verdinek, Gregor Čuk 7.-9.
Šolski radio Gregor Čuk 4.-9.
Logika

Helena Ošlovnik 6.,7.

Cvetka Petrič 8.,9.

6.-9.
Šah Marjan Uršič 1.-9.
Šolska skupnost Simona Uranc, Simona Grabner 1.-9.
MRK Darja Vrhovnik 7.-9.
Plezanje Simona Lednik 1.-9.
Biološki krožek Karolina Kumprej Pečečnik 6.-9.
Vesela šola Saša Kos Pušnik, Nina Vidovič 4.-9.
Zdrava šola Slavica Klančnik et al. 1.-9.
Bralna značka

Učitelji RP, SLJ, TJA, TJN 

(4 učenci = 1 ura)

1.-9.
Vrtnarski krožek Romana FInžgar 5.-9.

 

TEKMOVANJA

 

Otroški in mladinski pevski zbor  Tanja Krivec 3.-9.
Kaj veš o prometu?  Nives Kasper Mrdavšič 6.-9.
Logika Veronika Kotnik 2.-5.