V letošnjem šolskem letu bomo tudi na naši šoli začeli uporabljati

e-redovalnico. Vse napotke o dejanjih, ki so potrebna, da boste videli ocene svojih otrok v vašem domačem računalniku, vkjlučno z izjavo, dobite na spletni strani www.lopolis.si, v meniju eRedovalnica.

 

Pomembno:

 

Je brezplačno.

Potreben je le certifikat (SIGENCA, ACNLB Halcom, POSTArCA). V kolikor ga že imate, ne potrebujete drugega.

Dostop do e-redovalnice ni obvezen. Še naprej lahko pridobivate informacije o ocenah svojih otrok na ustaljen način – na govorilnih urah.