Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki potrebujejo pomoč pri učenju ali so zaradi bolezni dalj časa odsotni od vzgojno-izobraževalnega dela. Pouk poteka po dogovoru z učiteljem.

Dodatni pouk je namenjen učencem, ki želijo poglabljati in bogatiti učno snov pri posameznem predmetu. Pouk poteka po dogovoru z učiteljem.