So del obveznega programa osnovne šole. Povezujejo predmetna področja. Potekajo po letnem delovnem načrtu šole, ki določa njihovo vsebino in organizacijsko izvedbo. Nekatere dneve bomo izvedli v obliki ekskurzij. Kulturni, športni, naravoslovni in tehniški dnevi, ki so organizirani v obliki ekskurzije, ali v šoli v naravi, so krepko natisnjeni.

 

KULTURNI DNEVI

Razred Dnevi Vsebina Čas
1.

1.

2.

3.

4.

Praznični december

8. februar - SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK

Pust

Slovenija

DECEMBER

FEBRUAR

MAREC

Po dogovoru

2.

1.

2.

3.

4.

Novoletno praznovanje

Prežihov dan

Pust

Evropska vas

DECEMBER

FEBRUAR

FEBRUAR

Po dogovoru

3.

1.

2.

3.

4.

Novoletno praznovanje 

Prešernov dan

Pust

Evropska vas

DECEMBER

FEBRUAR

FEBRUAR

Po dogovoru

4.

1.

2.

3.

Gledališke in lutkovne predstave

Pust

Kulturne znamenitosti Pirana (LŠN)

Po dogovoru

FEBRUAR

JUNIJ

5.

1.

2.

3.

Prežihov dan

Gledališke, filmske, lutkovne predstave in proslave

Pust

FEBRUAR

Po dogovoru

FEBRUAR

6.

1.

2., 3.

 

 

 

 

Strip (ZŠN)

Dan samostojnosti in enotnosti - Bonton (2 uri)

Kulturni praznik (1 ura)

Zaključna predstavitev (2 uri)

Dan državnosti - radijska oddaja (1 ura)

Gledališka/filmska/glasbena predstava (4 ure)

JANUAR

22.12.2017

7.2.2018

17.5.2018

23.6.2018

Po dogovoru

7.

1.

2., 3.

 

 

 

 

Rastem s knjigo (obisk v KOKR)

Dan samostojnosti in enotnosti - Bonton (2 uri)

Kulturni praznik (1 ura)

Zaključna predstavitev (2 uri)

Dan državnosti - radijska oddaja (1 ura)

Gledališka/filmska/glasbena predstava (4 ure)

OKT./NOV.

22.12.2017

7.2.2018

17.5.2018

23.6.2018

Po dogovoru

8.

1.

2., 3.

 

 

 

 

Dan samostojnosti in enotnosti - Bonton (2 uri)

Kulturni praznik (1 ura)

Zaključna predstavitev (2 uri)

Dan državnosti - radijska oddaja (1 ura)

Gledališka/filmska/glasbena predstava (8 ure)

Predaja ključa (1 ura)

22.12.2017

7.2.2018

17.5.2018

23.6.2018

Po dogovoru

JUNIJ

9.

1.

2., 3.

 

 

 

 

 

Angleška predstava v MB

Dan samostojnosti in enotnosti - Bonton (2 uri)

Kulturni praznik (1 ura)

Zaključna predstavitev (2 uri)

Dan državnosti - radijska oddaja (1 ura)

Gledališka/filmska/glasbena predstava (4 ure)

Predaja ključa (1 ura)

16.3.2018

22.12.2017

7.2.2018

17.5.2018

23.6.2018

Po dogovoru

JUNIJ

 

NARAVOSLOVNI DNEVI

Razred Dnevi Vsebina Čas
1.

1.

2.

3.

V gozdu

Bolnišnica in zdravje 

Pokrajina

OKTOBER

MAREC

JUNIJ

2.

1.

2.

3.

Sadje

Osebna higiena

Čebele

OKTOBER

MAREC

JUNIJ

3.

1.

2.

3.

Gozd (NT)

Zdrav način življenja

Zdravilne rastline

OKTOBER

MAREC

JUNIJ

4.

1.

2.

3.

Zdravje - moje največje bogastvo

Lastnosti vode

Živalstvo in kulturna dediščina - Logarska dolina

OKTOBER

MAJ

JUNIJ

5.

1.

2.

3.

Obisk pri gasilcih 

Varno kolesarjenje, JUMICAR

Naravna in kulturna dediščina - Logarska dolina

FEBRUAR

APRIL

MAJ

6.

1.

 

 

2.

3.

Temeljni postopki oživljanja (1 ura)

Zdravstvena vzgoja in varstvo (2 uri)

Domine (2 uri)

Gorsko reševanje (ZNŠ)

Nazarje, Topolšica

11.9.

Po dogovoru

Po dogovoru

JANUAR

MAJ

7.

1.

 

 

2.

3.

Temeljni postopki oživljanja (1 ura)

Zdravstvena vzgoja in varstvo (2 uri)

Orientacija (2 uri)

Snovi

Varujemo naše okolje

11.9.

Po dogovoru

Po dogovoru

OKTOBER

APRIL

8.

1.

 

2.

3.

Temeljni postopki oživljanja (1 ura)

Zdravstvena vzgoja in varstvo (2 uri)

Varujemo naše okolje

Dinarskokraška Slovenija

11.9.

Po dogovoru

APRIL 

 JUNIJ

9.

1.

 

2.

3.

Temeljni postopki oživljanja (2 uri)

Zdravstvena vzgoja in varstvo (2 uri)

Poklicno usmerjanje

Varujemo naše okolje

 

11.9.

Po dogovoru

NOVEMBER

APRIL

 

 

TEHNIŠKI DNEVI

Razred Dnevi Vsebina Čas
1.

1.

2.

3.

Varnost otrok v prometu

Gasilska postaja - ravnanje ob požaru

Mavrična ribica in prijateljstvo

SEPTEMBER

OKTOBER

JUNIJ

2.

1.

2.

3.

Ustvarjalni dan 

Vreme

Preživetje v naravi (CŠOD)

DECEMBER

NOVEMBER

APRIL

3.

1.

2.

3.

Ustvarjalni dan

Košarica za kostanj (NT)

Velenjski grad - srednjeveška delavnica

DECEMBER

OKTOBER

MAJ

4.

1.

2.

3.

4.

Izdelava novoletnih okraskov

Izdelava vozička s pogonom na balon

Elektrika

Spreminjanje lastnosti snovi (LŠN)

DECEMBER

DECEMBER

JANUAR

JUNIJ

5.

1.

2.

3.

4.

Novoletne delavnice

Muzej Ravne

Dan Zemlje

Pregled koles, poligon 

DECEMBER

MAJ

APRIL

MAJ

6.

1.

2.

3.

4.

Raziskovanje tehnične zapuščine            (Slovenj Gradec, Libeliče)

Novoletne delavnice

Pust

Zgodovina smučanja (ZŠN)

4. OKTOBER

DECEMBER 

13. FEBRUAR

JANUAR

7.

1.

2.

3.

4.

Raziskovanje tehnične zapuščine                (Črna, Mežica)

Novoletne delavnice

Pust

Obpanonska Slovenija

4. OKTOBER

DECEMBER 

13. FEBRUAR

JUNIJ

8.

1.

2.

3.

4.

Raziskovanje tehnične zapuščine                (Bled, Kropa, Begunje)

Merjenje

Novoletne delavnice

Pust

4. OKTOBER

DECEMBER 

13. FEBRUAR

JUNIJ

9.

1.

2.

3.

4.*

Raziskovanje tehnične zapuščine                  (Hiša eksperimentov in srednjeveška Ljubljana)

Novoletne delavnice

Pust

Zanimiva fizika (Gardaland)

4. OKTOBER

DECEMBER 

13. FEBRUAR

31. MAJ

 

ŠPORTNI DNEVI

Razred Dnevi Vsebina Čas
1.

1.

2.

3.

4.

5.

Pohod na Navrški vrh

Zimske igre

Pohod na Prežihovino (Solzice -19/5)

Športne igre v parku

Športne igre Zlati sonček

SEPTEMBER

JANUAR

MAJ

MAJ

JUNIJ

2.

1.

2.

3.

4.

5.

Pohod – gozdna učna pot

Met diska in plezanje (CŠOD)

Orientacijski pohod Kralja Matjaža (CŠOD)

Pohod na Prežihovino (Solzice – 19/5)

Športne igre v parku

OKTOBER

APRIL

APRIL

MAJ

MAJ

3.

1.

2.

3.

4.

5.

Pohod na Črni vrh na Pohorju (NT)

Igre na snegu

Pohod na Brinjevo goro

Pohod na Prežihovino (Solzice – 19/5)

Atletske igre

OKTOBER

JANUAR

APRIL

MAJ

JUNIJ

4.

1.

2.

3.

4., 5.

Orientacijski pohod – Dobrije

Zimske aktivnosti

Po Vorančevi poti (Solzice – 19/5)

Športne igre/Plavanje (LŠN)

SEPTEMBER

JAN./FEB.

MAJ

JUNIJ

5.

1.

2.

3.

4.

Po Vorančevi poti

Zimske aktivnosti

Orientacijski pohod (Solzice – 19/5)

Kolesarjenje

Plavanje

SEP./OKT.

JAN./FEB.

MAJ

MAJ

JUNIJ

6.

1.

2.

3.

4.

Po Vorančevi poti

Zimske aktivnosti/športne igre/pohod (ZŠN)

Orientacijski pohod (Solzice – 19/5)

Plavanje

SEP./OKT.

JANUAR

MAJ

JUNIJ

7.

1.

2.

3.

4.

5.

Po Vorančevi poti

Zimske aktivnosti

Športne igre

Orientacijski pohod(Solzice – 19/5)

Plavanje

SEP./OKT.

JAN./FEB.

APRIL

MAJ

JUNIJ

8.

1.

2.

3.

4.

5.

Po Vorančevi poti

Zimske aktivnosti

Športne igre

Orientacijski pohod (Solzice – 19/5)

Plavanje

SEP./OKT.

JAN./FEB.

APRIL

MAJ

JUNIJ

9.

1.

2.

3.

4.

5.

Po Vorančevi poti

Zimske aktivnosti

Športne igre

Orientacijski pohod (Solzice – 19/5)

Plesna dejavnost/Plavanje

SEP./OKT.

JAN./FEB.

APRIL

MAJ

JUNIJ