So del obveznega programa osnovne šole. Povezujejo predmetna področja. Potekajo po letnem delovnem načrtu šole, ki določa njihovo vsebino in organizacijsko izvedbo. Nekatere dneve bomo izvedli v obliki ekskurzij. Kulturni, športni, naravoslovni in tehniški dnevi, ki so organizirani v obliki ekskurzije, ali v šoli v naravi, so krepko natisnjeni.

.

 

KULTURNI DNEVI

Razred

Dnevi

Vsebina

Čas

 

1.

 

1.

2.

3.

4.

Praznični december

8. februar – SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK

Pust

Slovenija

DECEMBER

FEBRUAR

MAREC

Po dogovoru

 

2.

1.

2.

3.

4.

Novoletno praznovanje

Prežihov dan

Pust

Dan zdrave šole

DECEMBER

FEBRUAR

MAREC

Po dogovoru

 

3.

1.

2.

3.

4.

Novoletno praznovanje

Prešernov dan

Pust

Dan zdrave šole

DECEMBER

FEBRUAR

MAREC

Po dogovoru

 

4.

1.

2.

3.

Gledališke in lutkovne predstave, proslave

Pust

Kulturne znamenitosti Pirana (LŠN)

Po dogovoru

MAREC

JUNIJ

 

5.

1.

2.

3.

Prežihov dan

Gledališke, filmske, lutkovne predstave in proslave

Pust

FEBRUAR

Po dogovoru

MAREC

 

 

 

6.

1.

2., 3.

 

Strip v KOKR

Dan samostojnosti in enotnosti (1 ura)

Kulturni praznik (1 ura)

Zaključna prireditev (2 uri)

Dan državnosti (1 ura)

Gledališka/filmska/glasbena predstava (4 ure)

Podelitev priznanj (1 ura)

FEB./MAR.

21. 12. 2018

7. 2. 2019

Konec maja

24. 6. 2019

Po dogovoru

 

 

 

7.

1.

2.,3.

Rastem s knjigo (obisk v KOKR)

Dan samostojnosti in enotnosti (1 ura)

Kulturni praznik (1 ura)

Zaključna prireditev (2 uri)

Dan državnosti (1 ura)

Gledališka/filmska/glasbena predstava (4 ure)

Podelitev priznanj (1 ura)

OKT./NOV.

21. 12. 2018

7. 2. 2019

Konec maja

24. 6. 2019

Po dogovoru

 

 

 

8.

1., 2., 3.

Dan samostojnosti in enotnosti (1 ura)

Kulturni praznik (1 ura)

Zaključna prireditev (2 uri)

Dan državnosti (1 ura)

Gledališka/filmska/glasbena predstava (4 ure)

Podelitev priznanj (1 ura)

Predaja ključa (1 uri)

21. 12. 2018

7. 2. 2019

Konec maja

24. 6. 2019

Po dogovoru

Junij

 

 

9.

1.

2.,3.

Angleška predstava v MB

Dan samostojnosti in enotnosti (1 ura)

Kulturni praznik (1 ura)

Zaključna prireditev (2 uri)

Dan državnosti (1 ura)

Gledališka/filmska/glasbena predstava (4 ure)

Podelitev priznanj (1 ura)

Predaja ključa (1 ura)

Marec 2019

21. 12. 2018

7. 2. 2019

Konec maja

24. 6. 2019

Po dogovoru

Junij

 

 

NARAVOSLOVNI DNEVI

 

 

 

Dnevi

Vsebina

Mesec

1.

1.

2.

3.

V gozdu

Bolnišnica in zdravje

Pokrajina

OKTOBER

MAREC

JUNIJ

2.

1.

2.

3.

Sadje

Osebna higiena

Čebele

OKTOBER

MAREC

JUNIJ

3.

1.

2.

3.

Gozd (NT)

Zdrav način življenja

Zdravilne rastline

OKTOBER

MAREC

JUNIJ

4.

1.

2.

3.

Preprečevanje poškodb

Dan zdravja – igramo se

Živalstvo in rastlinstvo morskega sveta (LŠN)

OKTOBER

APRIL

JUNIJ

5.

1.

2.

3.

Obisk pri gasilcih

Varno kolesarjenje, JUMICAR

Naravna in kulturna dediščina – Logarska dolina

FEBRUAR

APRIL

MAJ

6.

1.

 

 

2.

3.

Temeljni postopki oživljanja (1 ura)

Zdravstvena vzgoja in varstvo (2 uri)

Domine (2 uri)

Gorsko reševanje (ZŠN)

Nazarje, Topolšica

10. 9.

Po dogovoru

Po dogovoru

JANUAR

MAJ

7.

1.

 

 

2.

3.

Temeljni postopki oživljanja (1 ura)

Zdravstvena vzgoja in varstvo (2 uri)

Orientacija ( 2 uri)

Snovi

Varujmo naše okolje

10. 9.

Po dogovoru

Po dogovoru

OKTOBER

APRIL

8.

1.

 

2.

3.

Temeljni postopki oživljanja (2 uri)

Zdravstvena vzgoja in varstvo (2 uri)

Varujmo naše okolje

Dinarskokraška Slovenija

10. 9.

Po dogovoru

APRIL

JUNIJ

9.

1.

 

2.

3.

Temeljni postopki oživljanja (2 uri)

Zdravstvena vzgoja in varstvo (2 uri)

Poklicno usmerjanje

Varujmo naše okolje

10. 9.

Po dogovoru

NOVEMBER

APRIL

TEHNIŠKI DNEVI

 

 

Razred

Dnevi

Vsebina

Čas

1.

1.

2.

3.

Varnost otrok v prometu

Gasilska postaja – ravnanje ob požaru

Mavrična ribica in prijateljstvo

SEPTEMBER

OKTOBER

JUNIJ

2.

1.

2.

3.

Ustvarjalni dan

Vreme

Preživetje v naravi (CŠOD)

DECEMBER

NOVEMBER

JUNIJ

3.

1.

2.

3.

Ustvarjalni dan

Košarica za kostanj (NT)

Velenjski grad – srednjeveška delavnica

DECEMBER

OKTOBER

MAJ

4.

1.

2.

3.

4.

Izdelava novoletnih okraskov

Izdelava vozička s pogonom na balon

Elektrika

Spreminjanje lastnosti snovi (LŠN)

DECEMBER

DECEMBER

JANUAR

JUNIJ

5.

1.

2.

3.

4.

Novoletne delavnice

Muzej Ravne

Dan Zemlje

Dan Zdrave šole

DECEMBER

MAJ

APRIL

APRIL

6.

1.

 

2.

3.

4.

Raziskovanje tehnične zapuščine Slovenj Gradec, Libeliče)

Novoletne delavnice

Pust

Zgodovina smučanja (ZŠN)

3. OKTOBER

 

DECEMBER

5. MAREC

JANUAR

7.

1.

2.

3.

4.

Raziskovanje tehnične zapuščine (Črna, Mežica)

Novoletne delavnice

Pust

Obpanonska Slovenija

3. OKTOBER

DECEMBER

5. MAREC

JUNIJ

8.

1.

 

2.

3.

4.

Raziskovanje tehnične zapuščine: Gorenjska (Bled, Kropa, Begunje)

Merjenje

Novoletne delavnice

Pust

3. OKTOBER

 

NOVEMBER

DECEMBER

5. MAREC

9.

1.

 

2.

3.

4.*

Raziskovanje tehnične zapuščine (Hiša eksperimentov, srednjeveška Ljubljana in Vrhnika)

Novoletne delavnice

Pust

Zanimiva fizika (Gardaland)

3. OKTOBER

 

DECEMBER

5. MAREC

MAJ

ŠPORTNI DNEVI

 

DNEVI

VSEBINA

MESEC

1.

1.

2.

3.

4.

5.

Pohod na Navrški vrh

Zimske igre

Pohod na Prežihovino

Športne igre v parku

Športne igre Zlati sonček

sepTEMBER

JANUAR

MAJ

MAJ

JUNIJ

2.

1.

2.

3.

4.

5.

Pohod – gozdna učna pot

Met diska in plezanje (CŠOD)

Orientacijski pohod Kralja Matjaža (CŠOD) Pohod na Prežihovino

Športne igre v parku

OKTOBER

JUNIJ

JUNIJ

APRIL

MAJ

3.

1.

2.

3.

4.

5.

Pohod na Črni vrh na Pohorju (NT)

Igre na snegu

Pohod na Brinjevo goro

Pohod na Prežihovino

Atletske igre

OKTOBER

JanUAR

APRIL

MAJ

JUNIJ

4.

1.

2.

3.

4., 5.

Po Vorančevi poti

Zimske aktivnosti

Orientacijski pohod – Dobrije

Športne igre/Plavanje (LŠN)

SEPTEMBER

JAN./FEB.

MAJ

JUNIJ

5.

1.

2.

3.

4.

5.

Po Vorančevi poti

Zimske aktivnosti

Orientacijski pohod

Kolesarjenje

Plavanje

SEP./OKT.

JAN./FEB.

MAJ

MAJ

JUNIJ

6.

1.

2., 3.

4.

5.

Po Vorančevi poti

Zimske aktivnosti/športne igre/pohod (ZŠN)

Orientacijski pohod

Plavanje

SEP./OKT.

Januar

MAJ

JUNIJ

7.

1.

2.

3.

4.

5.

Po Vorančevi poti

Zimske aktivnosti

Športne igre v okviru ZŠ

Orientacijski pohod

Plavanje

SEP./OKT.

JAN./FEB.

aprIL

maj

JUNIJ

8.

1.

2.

3.

4.

5.

Po Vorančevi poti

Zimske aktivnosti

Športne igre v okviru ZŠ

Orientacijski pohod

Plavanje

SEP./OKT.

JAN./FEB.

aprIL

maj

JUNIJ

9.

1.

2.

3.

4.

5.

Po Vorančevi poti

Zimske aktivnosti

Športne igre v okviru ZŠ

Orientacijski pohod

Plesna dejavnost/Plavanje

SEP./OKT.

JAN./FEB.

aprIL

maj

JUNIJ