Založbi Rokus Klett in Modrijan ponujata brezplačno uporabo in brezplačen celodnevni dostop do vseh njihovih elektronskih in interaktivnih gradiv (učbenikov, delovnih zvezkov, samostojnih delovnih zvezkov in vadnic).
ZA VEČ KLIKNI NA SLIKO

Učitelji so v delovnih dnevih od 16. do 27. marca 2020 od 8.30 do 12.30 na razpolago učencem in staršem/skrbnikom za morebitna vprašanja.

SPOŠTOVANI UČENCI!

POUK NA DALJAVO se ne bo končal v aprilu, ampak se zna zavleči – mogoče tudi do konca šolskega leta, zato boste začeli (kjer še niste) pridobivati ocene. Da boste usvojili čim več potrebnega znanja in s tem lepše ocene, se bo treba potruditi. Predlagam, da dnevno po urniku izpolnite svoje obveznosti (če je le mogoče) in jih tako ne prelagate na naslednje dneve. Vaša DOLŽNOST je odgovarjati vsem učiteljem, ki vas učijo, in jim posredovati zahtevane izdelke. Večina vas to počne, kdor pa do sedaj ni bil najbolj reden, naj se v prihodnje bolj potrudi. Učitelji vodijo evidenco vašega dela in tudi od tega bo odvisen vaš zaključek šolskega leta.

Če ima kdo med vami kakršne koli težave, se vedno lahko obrne na svojega razrednika oz. razredničarko in skupaj bomo težavo skušali premagati.

Ravnateljica OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem

Odredba Ministrstva za šolstvo, znanost in šport je, da je šola od PONEDELJKA, 16. 3. 2020, ZAPRTA.

Odredba velja do preklica.
Nove informacije bodo sproti objavljene na spletni strani šole.

 

Na osnovi sklepa delovne koordinacijske skupine od sobote, 14. 3. 2020, do nadaljnjega oz. do preklica zapiramo vrata ŠPORTNE HALE, MALE TELOVADNICE IN VSEH PROSTOROV, ki so jih koristili zunanji uporabniki OŠ Prežihovega Voranca.

VEČ...

STARŠEM DEVETOŠOLCEV

VPIS V SŠ
Spoštovani starši, rejniki, devetošolci!
Z Ministrstva so sporočili, da bodo roki za oddajo prijavnic za vpis v SŠ prestavljeni.
Vpis se bo izvedel takoj, ko pridete spet v šolo.
Bodite lepo, ostanite zdravi.

ODGOVOR UČENCA O POUKU NA DALJAVO NA MALO ŠALJIV NAČIN IN ZA SPODBUDO VSEM NAM

Zahvaljujem se za poslano pismo.

 Trudim se da imam vse narejeno.  Vem da znam.

 Znam brati ampak samo z očali 

 (mama je ugotovila da ne vidim na blizu)

 

 Mama je naredila urnik.  Ob osmih vstanem, peljem psa ven, se najem in grem delati za šolo. Ko naredim imam prosti čas.

 Ostanite zdravi. “

USMERITVE IN NAVODILA GLEDE KORONAVIRUSA


NAČRT ZA ZAGOTAVLJANJE KONTINUIRANEGA DELA NA OSNOVNI ŠOLI PREŽIHOVEGA VORANCA RAVNE NA KOROŠKEM V PRIMERU KORONAVIRUSA 

DODATNA NAVODILA, 9. 3. 2020


 Preventivni ukrepi:

 

  • - Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
  • - Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
  • - V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
  • - Upoštevamo pravila higiene kašlja.
  • - Redno si umivamo roke z milom in vodo.
  • - V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
  • - Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
  • - V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

 

PRAVILNA HIGIENA KAŠLJA                    NASVETI ZA UMIVANJE ROK

 

                                 

 

Pripravljeni na srečanje s COVID-19?

 

Informacije NIJZ, ki so sporti osvežene: Koronavirus (SARS-CoV-2).

 

 

 

 
poglej več prispevkov

DOGAJANJE NA ŠOLI